ספר התורה של מרנן ורבנן

Partner page for Shlomo Avrohom Ben Chaim Sholom

Platinum Sponsorer

Shlomo Avrohom Ben Chaim Sholom
לעילוי נשמת ר' חיים שלום ב"ר אברהם, ז"ל; מרת גיטל ב"ר שלמה, ע"ה; הרבנית הענא מאשא בת הרב משה חיים, זצ"ל ★ 3 x bonus entries ★
250

Letters sponsored

0

Letters sold

Total entries 30

Join the Gedolai Torah, Supporting Limud Hatorah,
By completing the Sefer Torah,
WHICH MAY BECOME YOURS!

An Incredible glimpse into 16 of the foremost Gedolim!

×