ספר התורה של מרנן ורבנן

Partner page for Bezalel Winegarten

Platinum Sponsorer

Bezalel Winegarten
לעילוי נשמת ר' אברהם צבי בן ר' משה הכהן מנס ובנו הב' יונה בן ר' אברהם צבי הכהן
25

Letters sponsored

175

Letters sold

Total entries 8

Join the Gedolai Torah, Supporting Limud Hatorah,
By completing the Sefer Torah,
WHICH MAY BECOME YOURS!

An Incredible glimpse into 16 of the foremost Gedolim!

×